Jakie choroby psychiczne powodują nieważność związku małżeńskiego zawartego w kościele?

Nie ma katalogu zamkniętego chorób psychicznych powodujących stwierdzenie nieważności małżeństwa. Można jednak wymienić kilka które z pewnością ograniczają zdolność do czynności prawnych a co za tym idzie powodują nieważność zawieranych przez takie osoby wszelkich czynności prawnych. Do takich chorób zalicza się schizofrenia, paranoje, choroby wynikające z uszkodzeń mechanicznych i farmakologicznych mózgu. Należy zawsze mieć jednak na uwadze stan osoby wstępującej w związek małżeński. Jeżeli zachodzi wątpliwość czy mamy do czynienia z choroba psychiczną należy taką sytuację dokładnie zbadać.