Czy jeżeli moja żona znajdowała się pod opieką psychologa gdy braliśmy ślub kościelny mogę starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Najważniejszą kwestią jest w takiej sytuacji jest stan psychiczny Pana żony podczas wyrażania zgody na zawarcie związku małżeńskiego. Czy Pana zdaniem oraz świadków, lub też dokumentacji zgromadzonej przez psychologa wyrażając taką zgodę była świadoma praw i obowiązków małżeńskich. Jaki w danym okresie czasu był jej stan psychiczny i czy była osobą pełni zdolną do innych czynności np. zawierania umów cywilno-prawnych. Jeżeli w momencie zawierania związku małżeńskiego była w pełni świadoma to nie ma możliwości stwierdzenia nieważności takiego związku, w przeciwnym razie jest to podstawa do wystąpienia do Sądu Metropolitalnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.