Wyszłam za mąż za wyznawcę islamu, miałam trzy śluby: kościelny cywilny i islamski. Rozwiodłam się z mężem, czy mam szansę na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Jedną z przeszkód kanonicznych jest przeszkoda wiary. Trudno bowiem osobie innego wyznania pojąć czym dla katolika jest małżeństwo. W każdej religii ma ono inne znaczenie oraz inną wymowę. Jeżeli muzułmanin składał w kościele katolickim przysięgę małżeńską nie sądzę, aby wiedział co to dla drugiej strony oznacza.

Myślę, że małżeństwo z osobą innego wyznania często bywa nieważne. Wskazana jest tu rozwaga, aby nikogo nie obrazić, ale katolicyzm jest szczególną religią i należy przestrzegać kanonów KPK. W takiej sytuacji doradzałabym konsultacje u prawnika.