Mój mąż zostawił mnie dla innej kobiety gdy byłam w ciąży w piątym miesiącu, czy mam możliwość stwierdzenia nieważności mojego małżeństwa?

Małżeństwo z osobą o niedojrzałej psychice jest jak najbardziej podstawą do stwierdzenia jego nieważności. Kan. 1095 n. 3 mówi wyraźnie że "niezdolni do zawarcia są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich".

Biegły psycholog na podstawie zeznań świadków, pism, rozmowy z taką osobą może stwierdzić, że osoba taka nie jest zdolna do zawarcia związku małżeńskiego gdyż nie zna, nie potrafi podjąć obowiązków małżeńskich. Sądzę, że należy poradzić się prawnika kanonisty i zgromadzić materiał dowodowy.