Czy mogę unieważnić swoje małżeństwo jeżeli mój mąż zachorował na SM (stwardnienie rozsiane)?

Jak zawsze podkreślam w Kościele Katolickim istnieje stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie ma unieważnienia. Celem takiego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest wykazanie, że dane małżeństwo zostało zawarte nieważnie, czyli że faktycznie nie zaistniało. Unieważnienie sugeruje, że było ono ważne a teraz unieważnia się je. Jak zawsze podkreślam w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa są brane pod uwagę fakty, które miały miejsce przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Trzeba jednak zauważyć że choroba stwardnienia rozsianego rozwija się długo i działa podstępnie. Ważnym momentem jest rozpoznanie lekarza czyli gdy pojawiają się pierwsze oznaki, symptomy tej choroby. Moim zdaniem jeżeli choroba rozwijała się bezobjawowo przez jakiś czas a potem wystąpiły jej objawy takie małżeństwo zawarte w czasie utajenia choroby jest nieważne. Zawsze jednak decydująca będzie tu diagnoza lekarza. Takie sprawy zawsze należy konsultować z prawnikiem kanonistą.