Czy jeżeli po miesiącu pożycia moja żona wyprowadziła się do mamusi i zażądała rozwodu cywilnego mogę unieważnić swoje małżeństwo kościelne?

W Kościele Katolickim istnieje stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie ma unieważnienia. Celem takiego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest wykazanie, że dane małżeństwo zostało zawarte nieważnie, czyli że faktycznie nie zaistniało. Unieważnienie sugeruje, że było ono ważne a teraz unieważnia się je. Jak zawsze podkreślam w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa są brane pod uwagę fakty, które miały miejsce przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Dlatego też późniejsze fakty nie mają znaczenia. Prawnik kanonista z pewnością sprawdzi czy istnieją inne fakty które przemawiają za ubieganiem się o stwierdzenie nieważności małżeństwa.