Czy w przypadku kiedy mój mąż odszedł do innej kobiety a ja już jestem z kimś innym mogę liczyć na rozwód kościelny?

Może na początku wyjaśnię, że w Kościele Katolickim nie ma rozwodów.

Istnieje natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa. Celem takiego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest wykazanie, że dane małżeństwo zostało zawarte nieważnie, czyli że faktycznie nie zaistniało. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa są brane pod uwagę fakty które miały miejsce przed złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Dlatego też późniejsze porzucenie małżonka nie ma znaczenia. Radzę udać się do specjalisty i poradzić ponieważ może istnieją inne fakty które przemawiają za ubieganiem się o stwierdzenie nieważności Pani małżeństwa.