AGNIESZKA URBAN - POGORZELSKA

magister prawa kanonicznego, ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; kierunek: prawo kanoniczne. Praca dyplomowa z zakresu kościelnego prawa kanonicznego publicznego napisana pod kierunkiem ks. Prof. Dr hab. Józefa Krukowskiego.

magister prawa, ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydzia Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; kierunek: prawo. Praca dyplomowa z zakresu prawa cywilnego napisana pod kierunkiem Prof. Dr hab. Henryka Ciocha.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE:
Lubelski Trybunał Metropolitalny

Sąd Biskupi Diecezji Lubelskiej

Rejonowe Sądy w Warszawie oraz Lublinie wydziały cywilny i rodzinny 


 GRZEGORZ POGORZELSKI

magister prawa, ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji; kierunek:prawo. Praca dyplomowa z zakresu ochrony danych osobowych pod kierunkiem Prof. Dr hab. Grażyny Szpor

SPECJALIZACJA:

Prawo nowych techonologii, ochrona danych osobowych, wszelkie zagadnienia dotyczące prawa w internecie