Nasza Kancelaria Prawno-Kanoniczna Pogorzelscy Consulting świadczy pomoc prawną zainteresowanym w Polsce i poza jej granicami, w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, a także pomoc prawną w zakresie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Porady prawno-kanoniczne dotyczą stwierdzenia czy:

 • istnieją podstawy prawne do zaskarżenia ważności małżeństwa oraz jakie środki dowodowe będą dopuszczalne przez prawo kanoniczne w danym przypadku;
 • konieczny jest proces kanoniczny dotyczący stwierdzenia nieważności małżeństwa;
 • innych koniecznych czynności procesowych;

Przyjmujemy zlecenia dotyczące:

  • sporządzania skarg powodowych do właściwych trybunałów kościelnych;
  • jesteśmy także obecni w sądzie podczas publikacji akt sprawy;
  • sporządzania apelacji od wyroków do trybunałów wyższych instancji; sporządzania pism procesowych na każdym etapie procesu w danej instancji;

   Pogorzelscy Consulting współpracuje z kancelariami adwokackimi z całej Polski oraz Unii Europejskiej.

   Specjalizujemy się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mylnie okreslanych jako "rozwód koscielny" czy "unieważnienie małżeństwa."

   Nasze biuro realizuje zlecenia również w nastepujących obszarach:

   • Prawa kanonicznego ( specjalizujemy się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa );
   • Prawa cywilnego ( specjalizujemy się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, rozwody, sprawy spadkowe oraz księgi wieczyste i hipoteki );
   • Prawa administracyjnego ( występujemy w imieniu naszych klientów przed organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej );
   • Prawa handlowego ( KRS, zakładanie i udzielanie wsparcia prawnego spółkom osobowym i kapitałowym );